Úvodní strana O firmě Kvalita

Kvalita

Orientace na zákazníka

ico výroba

Naše základní filosofie kvality je od samého počátku vzniku firmy zaměřena na spokojeného a vracejícího se zákazníka v dlouhodobém horizontu.

Angažovanost vedení

ico výroba

Našimi vedoucími jsou ti, kteří jdou svým kolegům příkladem, správně je vedou, motivují a vytváří jim pro jejich práci správné podmínky.

Účast všech

ico výroba

Stavíme úspěšnost naší firmy také na tom, aby měl každý zaměstnanec jistotu, že má při zlepšování své práce naši plnou důvěru, znal svou úlohu, úkoly a způsob jejich plnění.

Rozvoj schopností

ico výroba

Odbornost zaměstnanců vyhledáváme, udržujeme, hodnotíme a rozvíjíme.

Orientace na procesy

ico výroba

Na činnosti firmy pohlížíme jako na procesy, které vytvářejí hodnoty pro zákazníky.

Prevence

ico výroba

Prevenci bereme jako součást každodenní práce.

Partnerství

ico výroba

Rozvoj partnerských vztahů považujeme za klíčový pojem pro úspěšnost firmy.

Životní prostředí

ico výroba

Náš vztah k životnímu prostředí je jedním ze základních atributů trvale udržitelného rozvoje nejen naší firmy, ale i celé společnosti.

Dotační politika

ico výroba

Záměrem společnosti je poskytovat odpovídající servis zákazníkům při získávání dotací na opatření směřující k energetickým úsporám.

Prevence vzniku úrazů a poškozování zdraví

ico výroba

Dodržováním zákonů a předpisů, systematickým zlepšováním a identifikací nebezpečí a posuzováním rizik předcházíme vzniku úrazů a poškození zdraví.Získané certifikáty společnosti Sulko


Mapa poboček SULKO

mapa