Úvodní strana Produkty Okna SULKO Příslušenství a doplňky

Příslušenství a doplňky


Příslušenství

Kování standardní
Základní výbava každého otvíravého, otvíravě-sklopného nebo sklopného okna, která zajišťuje právě možnost ovládání pohybu okna prostřednictvím kliky. K dispozici je pro všechny typy oken včetně obloukových, štulpových nebo šikmých. Standardně dodáváme celoobvodové kování v bezpečnostní třídě A se dvěma bezpečnostními body.

Kování bezpečnostní
Bezpečnostní celoobvodové kování díky bezpečnostním I. S. čepům a uzávěrům maximálně zamezuje možnost vypáčení, odpovídá požadavkům mezinárodní normy BS7950:1997 a nabízí až 4 varianty rozmístění bezpečnostních čepů se zvyšující se úrovní zabezpečení.

Mikroventilace
Mikroventilace představuje funkční vybavení, které úmyslně sníží těsnost oken či dveří. Prakticky mikroventilace dosáhneme otočením kliky do polohy 45°. Následně dojde k uvolnění přítlaku křídla a těsnění oproti rámu. Vznikne štěrbina o velikosti cca 5-7 mm, kterou dochází k minimální výměně vzduchu (provětrávání). Tato poloha však nedokáže nahradit hygienickou výměnu vzduchu v běžně obývaných místnostech domu nebo bytu a není ani ekonomická v zimním období. V těchto případech je nutné takzvaně organizovaně větrat intenzivním způsobem krátkým plným otevřením okenního nebo dveřního křídla.

Infiltrace
Infiltrace je funkční vlastností, která trvale znetěsní okna či dveře tak, aby docházelo k řízené výměně vzduchu. Infiltrace představuje nejlevnější řešení řízené výměny vzduchu dané svou jednoduchostí. Díky rychlé a jednoduché montáži bez zásahu do konstrukce okna nebo dveří lze infiltraci kdykoliv přenastavit nebo odstranit. Na rozdíl od jiných druhů větrání nedochází ke snížení míry zvukového útlumu.

Aircomfort
AirComfort automaticky reguluje vnitřní klima v místnostech a umožňuje stálý přívod čerstvého vzduchu. Při stoupajícím tlaku větru na fasádě se jeho chlopeň automaticky uzavírá, a to bez nároku na přívod jakékoli energie. Větrací systém se při stoupajícím tlaku vzduchu automaticky uzavírá. Mezi přednosti systému patří zlepšení výměny vzduchu a vnitřního klima v místnostech, zamezení tvorbě plísní a kondenzátu, bezhlučnost, funkčnost bez jakékoliv údržby. AirComfort navíc nijak neovlivňuje odolnost proti vloupání, je použitelný až do třídy zvukové izolace 4, neovlivňuje estetické provedení okna či dveří a není vidět ani při zavřeném, ani při otevřeném křídle okna nebo dveří.

Pákové ovladače
Pákové ovladače nacházejí využití v případě, že jsou sklopná okna osazena do vyšších poloh. Umožňují snazší manipulaci a pohodlné otevírání křídla.

Kliky 4 - polohové
Standardní typ kliky, která se lehce v každé ze 4 funkčních poloh zastaví.

Uzamykatelné kliky
4-polohová klika s uzamykáním na klíč, který je shodný pro všechny kliky tohoto typu

Kliky s knoflíkem
4-polohová klika s pojistným knoflíkem, který umožní manipulaci s klikou při stisknutí.

Kliky Secustik
Kliky Secustik mají patentovaný blokovací mechanismus, který znemožňuje neoprávněnému posunutí okenního kování zvenku. Tím splňují požadavek normy AhS RAL-RG607/13. Tyto kliky dále mají „ slyšitelné plus“ - při otáčení klikou o 180° z uzavřené polohy do výklopné polohy blokovací mechanismus zapadává se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek. Kliky SECUSTIK účinně brání pokusům o vloupání.

Omezovač otevřené polohy
Brzda zabraňuje samovolnému otevírání nebo přivírání oken a dveří. Díky použití omezovače nedochází k poškození ostění po nárazu křídla. Omezovač je 1-polohový, úhel otevření lze určit počátečním nastavením při instalaci, max. však do polohy 90°.

Omezovač otevřené polohy bržděný
Brzda s nastavitelnou brzdnou sílou zabraňuje samovolnému otevírání nebo přivírání oken a dveří. Díky použití omezovače nedochází k poškození ostění po nárazu křídla. Křídlo je možno pootevřít do různých úhlů - omezovač je vícepolohový.

Dětská pojistka se zámkem
Zamykatelný uzavírač otevíravé polohy vhodný proti otevření okna nebo dveří ze sklopené polohy. Okno či křídlo dveří lze sklopit, ne však otevřít.

Hlídání otevření
Systém elektronického sledování oken spočívá v kombinaci rohového převodu s magnetickým čepem, který je umístěn na křídle, a kontaktního protikusu (čidla s kabelem), který je umístěn ve vodorovné drážce rámu. Při otevření nebo sklopení okna je vyslán impulz do zařízení, ke kterému je systém elektronického sledování oken připojen (např. alarm). Při použití rohového převodu se systémem elektronického sledování oken není možné zajistit mikroventilaci.

Sklo

Zvukově izolační skla
Významnou vlastností izolačních skel zejména pro objekty situované v blízkosti rušných komunikací je jejich schopnost podstatně snížit prostup hluku z vnějšího prostředí do interiéru. Speciální izolační dvojskla s tepelnou a protihlukovou izolací dosahují snížení síly zvuku ve srovnání s tradičním izolačním zasklením až o 75 %.

Protisluneční skla
Reflexní protisluneční skla, příp. skla s absorbční charakteristikou zajišťují ochranu před nežádoucím prostupem slunečního světla a zároveň významně zvyšují izolační vlastnosti skla. Skla lze dodat v mnoha barevných odstínech.

Bezpečnostní skla
Bezpečnostní sklo se speciální úpravou zajišťuje ochranu proti vloupání zvenku a brání jeho mechanickém porušení i zevnitř. Při rozbití zůstane okno kompaktní a nedojde k jeho nebezpečnému tříštění, což zajistí bezpečí Vám i Vašim dětem.

Ornamentní skla a drátoskla
Pokud je Vaše okno na frekventovaném místě a Vy si chcete zachovat soukromí, nabízíme Vám ideální řešení - tónovaná a reliéfní skla v široké škále provedení. Různě tónovaná skla neomezí průchod světla směrem dovnitř, a přitom Vás ochrání od pohledů zvenku. V některých případech mohou nahradit i žaluzie.

Izolační dvojsklo
Izolační dvojskla jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními rámy naplněnými vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Celoobvodové spojení skla s distančním profilem je provedeno organickým, trvale plastickým tmelem, který působí jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziskelní dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Takto konstruovaná izolační dvojskla jsou odolná proti mechanickému namáhání - tlaku, nárazovému větru, vibracím. Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy plochého skla, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně-izolační, protisluneční, zvukově izolační a bezpečnostní.

Izolační trojsklo
Izolační trojskla jsou tvořena třemi tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována stejně širokými distančními rámy naplněnými vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Celoobvodové spojení skla s distančním profilem je provedeno organickým, trvale plastickým tmelem, který působí jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziskelní dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Použitím skel nejrůznějších typů v jedné sestavě trojskla lze dosáhnout mnoha kombinací s různými vlastnostmi - protisluneční ochrana, ornamentální, probarvené či bezpečnostní sklo atd.

Samočistící sklo
Samočistící sklo je běžné sklo se speciální horní vrstvou, která se vyznačuje jedinečnou dvoufázovou činností „dual action“. Jakmile je horní vrstva vystavena dennímu světlu, rozkládá veškeré usazené organické nečistoty a také rozptyluje dešťovou vodu stékající po povrchu skla, takže z něj dokonale smyje uvolněnou špínu.

Neprůstřelné sklo
Speciální sklo s vysokou odolností proti mechanickým vlivům.

Sklo se zvýšenou požární odolností
Průhledné protipožární lepené sklo spojené čirými mezivrstvami, které v případě požáru nabobtnají a mění se v pevný a neprůhledný štít. Ten pak plní funkci pevnostní (zasklení nepraskne, ani nepropustí dým nebo horké plyny) i izolační (zasklení nepropustí sálavé ani vodivé teplo). Tyto vlastnosti zabrání ohni rozšířit se do přilehlých místností, schodišť, poschodí nebo budov, omezí nebezpečí vznícení hořlavých materiálu na chráněné straně a rovněž umožní evakuaci lidí bez paniky (přes neprůhledný štít nejsou vidět plameny a není cítit horko).

Dekorativní skla stopsol
Pokud je Vaše okno na frekventovaném místě a Vy si chcete zachovat soukromí, nabízíme Vám ideální řešení - tónovaná a reliéfní skla v široké škále provedení. Různě tónovaná skla neomezí průchod světla směrem dovnitř, a přitom Vás ochrání od pohledů zvenku. V některých případech mohou nahradit i žaluzie.

Distanční rámeček nerezový
Vzdálenost tabulí tvořících dvojsklo (nebo trojsklo) vymezuje různě široký, dutý distanční rámeček, který zabraňuje kondenzaci vodních par mezi skly. Obvodové spojení skel a distančních rámečků je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem, který funguje jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziprostoru izolačního skla. Standardním řešením jiných dodavatelů bývají rámečky z hliníku. Ty ale kvůli své vodivosti vytvářejí tzv. tepelný most a do jisté míry degradují tepelně-izolační kvalitu skla. V reálném životě se tento tepelný most projevuje tvorbou potných pásků na okrajích skla. K omezení tohoto jevu SULKO nabízí tzv. „teplý“ nerez rámeček z nerezové oceli s nízkou tepelnou vodivostí.

Distanční rámeček plastový
Vzdálenost tabulí tvořících dvojsklo (nebo trojsklo) vymezuje různě široký, dutý distanční rámeček, který zabraňuje kondenzaci vodních par mezi skly. Obvodové spojení skel a distančních rámečků je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem, který funguje jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziprostoru izolačního skla. Standardním řešením jiných dodavatelů bývají rámečky z hliníku. Ty ale kvůli své vodivosti vytvářejí tzv. tepelný most a do jisté míry degradují tepelně-izolační kvalitu skla. V reálném životě se tento tepelný most projevuje tvorbou potných pásků na okrajích skla. K omezení tohoto jevu SULKO nabízí tzv. „teplý“ rámeček z plastového polypropylenu (s nízkou tepelnou vodivostí) aplikovaný do ocelové výztuže z ušlechtilé oceli. Druh použité oceli výrazně ovlivňuje výsledné tepelně izolační charakteristiky systému. Kovová výztuž chrání pronikání vlhkosti a úniku plynu a umožňuje optimální přilnutí tmelů.

Distanční rámeček Swisspacer
Vzdálenost tabulí tvořících dvojsklo (nebo trojsklo) vymezuje různě široký, dutý distanční rámeček, který zabraňuje kondenzaci vodních par mezi skly. Obvodové spojení skel a distančních rámečků je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem, který funguje jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziprostoru izolačního skla. Standardním řešením jiných dodavatelů bývají rámečky z hliníku. Ty ale kvůli své vodivosti vytvářejí tzv. tepelný most a do jisté míry degradují tepelně-izolační kvalitu skla. V reálném životě se tento tepelný most projevuje tvorbou potných pásků na okrajích skla. K omezení tohoto jevu SULKO nabízí tzv. SWISSPACER. Je vyroben ze speciální hmoty obohacené o skleněné vlákno. Extrémně tenká fólie z ušlechtilé oceli nebo hliníku, která pokrývá tělo rámečku zajišťuje utěsnění proti vlhkosti, zabraňuje úniku plynu a vytváří optimální podmínky pro přilnavost těsnících tmelů. Materiál je mechanicky odolný a stabilní až do teploty 100°C, nepropouští UV záření a zamezuje kondenzaci vodních par.

Meziskelní příčky
Toto řešení přinese Vašemu bydlení stylovou originalitu. Nabízené doplňky ozvláštní nejen Vaše okna, ale zvýší i estetickou hodnotu celého domu. Jak již název napovídá, meziskelní příčky o různých šířkách, tvarech a barvách se umísťují mezi izolační skla. Použití meziskelních příček ozvláštní okno a současně nezhorší nároky na údržbu.

Gravírované příčky
U gravírovaní na plochu skla se používá metody hlubokého výbrusu. Opracování se provádí pomocí brusných kotoučů přímo do plochy skla. Kvalitou broušení lze dosáhnout efektu jak matného, tak i leštěného výbrusu různých šířek. Gravír dodává oknům osobitý a jedinečný vzhled vhodný pro každý styl. Individuální provedení dle představ zákazníka zaručuje přirozenou originalitu.

Nalepovací příčky
Toto řešení přinese Vašemu bydlení stylovou originalitu. Nabízené doplňky ozvláštní nejen Vaše okna, ale zvýší i estetickou hodnotu celého domu. Nalepovací příčky se umisťují na obě strany skla, a vytváří tak dojem děleného okna. Nalepovací příčky mohou být opatřeny stejnou barevnou fólií, jakou má celé okno.

Doplňky

Žaluzie horizontální
Kompletní sortiment žaluzií a jejich příslušenství nabízí dokonalé řešení v souladu s charakterem Vašeho interiéru. Standardní jsou hliníkové žaluzie s šířkou lamel 25 mm. Mají jednoduché ovládání pomocí řetízku. Lze je ovládat i automaticky. Jsou dodávány v několika barevných provedeních jako celostínicí i necelostínicí

Žaluzie vertikální
Kompletní sortiment žaluzií a jejich příslušenství nabízí dokonalé řešení v souladu s charakterem Vašeho interiéru. Standardní jsou hliníkové žaluzie s šířkou lamel 25 mm. Mají jednoduché ovládání pomocí řetízku. Lze je ovládat i automaticky. Jsou dodávány v několika barevných provedeních jako celostínicí i necelostínicí.

Žaluzie meziskelní
Kompletní sortiment žaluzií a jejich příslušenství nabízí dokonalé řešení v souladu s charakterem Vašeho interiéru. Standardní jsou hliníkové žaluzie s šířkou lamel 25 mm. Mají jednoduché ovládání pomocí řetízku. Lze je ovládat i automaticky. Jsou dodávány v několika barevných provedeních jako celostínicí i necelostínicí. Meziskelní žaluzie jsou vhodné zejména pro prostředí se zvýšenými hygienickými normami, neboť toto řešení zamezuje usazování prachu na lamelách.

Žaluzie
Kompletní sortiment žaluzií a jejich příslušenství nabízí dokonalé řešení v souladu s charakterem Vašeho interiéru.

Rolety nadokenní
Rolety SULKO citlivě dotváří vzhled Vašeho domu. Nemusíte si pořizovat finančně náročné okenice, venkovní rolety je úspěšně nahradí. Rolety mají vysoké izolační schopnosti a zvyšují bezpečí Vašeho bydlení. Vyrábí se z hliníku nebo plastu v různých barevných provedeních a dekorech dřeva. Můžete si zvolit mechanické nebo automatické ovládání.

Rolety předokenní
Předokenní rolety SULKO citlivě dotváří vzhled Vašeho domu. Nemusíte si pořizovat finančně náročné okenice, venkovní rolety je úspěšně nahradí. Rolety mají vysoké izolační schopnosti a zvyšují bezpečí Vašeho bydlení. Vyrábí se z hliníku nebo plastu v různých barevných provedeních a dekorech dřeva. Můžete si zvolit mechanické nebo automatické ovládání.

Síť s lemem
Okenní sítě důmyslně zamezují proniknutí hmyzu do vnitřních prostor.

Síť na háčky
Okenní sítě důmyslně zamezují proniknutí hmyzu do vnitřních prostor. Dodáváme ve variantách vytahovací nebo statické.

Síť na obrtlíky
Okenní sítě důmyslně zamezují proniknutí hmyzu do vnitřních prostor. Dodáváme ve variantách vytahovací nebo statické.

Síť pro systém HR+
Okenní sítě důmyslně zamezují proniknutí hmyzu do vnitřních prostor.

Větrací mřížky do horní části
Zajišťují jednoduché a zároveň bezpečné odvětrávání místností (např. při dlouhodobé nepřítomnosti) a tím dochází k zamezení tvoření plísní v bytě. Uvedené typy zabezpečují nutnou výměnu vzduchu při minimálním tlakovém spádu (2 [Pa]).

Větrací mřížky do dolní části
Zajišťují jednoduché a zároveň bezpečné odvětrávání místností (např. při dlouhodobé nepřítomnosti) a tím dochází k zamezení tvoření plísní v bytě. Uvedené typy zabezpečují nutnou výměnu vzduchu při minimálním tlakovém spádu (2 [Pa]).

Parapety venkovní – hliník, pozink
Hliníkové parapety ve třech standardních barevných provedeních (bílá, hnědá a bronz) nebo v pestrobarevné škále barev vzorníku RAL.

Parapety vnitřní – plastové, dřevotřískové
Základem parapetní desky je nosič vyráběný z 16 mm voděodolné DTD desky. Nos desky je zesílen na 25 mm. Povrch tvoří oděruvzdorný stálobarevný laminát, odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokému tlaku.

Mapa poboček SULKO

mapa